Ustawienia strony w pracy magisterskiej.

Zazwyczaj treści w pracy magisterskiej umieszczane są na kartce papieru w pozycji pionowej - jest to standardowe ułożenie papieru każdego dokumentu Worda. Jednak tabele, wykresy, zdjęcia, czy rysunki, czasami wymagają większej szerokości, niż możemy zapewnić na stronicy pionowej.

Dlatego też, w takim przypadku możemy skorzystać z dodatkowych opcji programu i wykorzystać funkcję znajdującą się w zakładce edytora tekstu pt. Układ Strony.

Wchodząc w zakładkę, mamy wszelkie opcje ustawień strony, my wybieramy w tym przypadku orientację, a następnie ułożenie kartki poziome.

Wszystkie alternatywy znajdują

Jeśli chodzi o ustawienia to mamy znacznie więcej możliwości. Wchodząc w ogólne ustawienia strony prac magisterskich możemy dokonać zmian w obrębie układu strony, papieru oraz marginesów. Te wszystkie opcje znajdują się w jednym okienku.

Zakładce marginesy znajdziemy ustawienie

W ustawieniach dotyczących układu strony znajdziemy selekcję, nagłówki i stopki, podgląd dokumentu, wyrównanie strony, obramowanie oraz numery wierszy. W zakładce marginesy znajdziemy ustawienie marginesów:

Tutaj mamy również możliwość wyboru orientacji strony.

Zależnie faktu, planujemy wszystkie

Cała praca magisterska powinna być dostosowana do wymogów Uczelni i promotora, który powinien podać wszelkie wymiary strony, i odpowiednie ustawienia, jeszcze przed wydrukowaniem pracy dyplomowej. Zmiany w ustawieniach można zapisać dla całej pracy automatycznie lub dla wybranych stron. W zależności od tego, czy chcemy tylko niektóre z nich ustawić, czy standardowo wszystkie.