Studia dają ogromne możliwości rozwoju: intelektu, osobowości, umiejętności

Studia to wspaniały czas w życiu człowieka. Człowiek staje się w pełni odpowiedzialny za decyzje, które podejmuje. Jest traktowany poważnie, po partnersku. Nie musi stawiać się na każdych zajęciach. Może bawić się ze znajomymi, realizować pasje, zarabiać (ale jeszcze nie trzeba pracować tyle, żeby samemu się utrzymywać).

Ale ważny jest także rozwój intelektualny, poszerzenie horyzontów. Czytanie literatury zalecanej przez prowadzących, obcowanie z mądrzejszymi od siebie, wymagające zadania to z pewnością rozwija. Studia znakomicie również kształtują w człowieku tolerancję. Nie bez znaczenie jest również możliwość poznania ludzi z całego kraju, a nawet z zagranicy.

Zanim jednak człowiek odkryje uroki, jakie dają rozmaite kierunki studiów, trzeba się na nie dostać. Konieczna jest matura i to z wynikiem dobrym wzwyż (w zależności od uczelni i kierunku poziom jest różny). Później jest rekrutacja i oczekiwanie, niepewność, napięcie.

Od kilku lat możliwa jest rekrutacja on-line. To bardzo dobre rozwiązanie. Umożliwia szybkie i wygodne aplikowanie na wiele kierunków bez konieczności pisania i wysyłania podań. Na bieżąco można kontrolować stan swojej kandydatury. Gdy aplikacja powiedzie się, jest czas na dosłanie odpowiednich dokumentów (m.in. świadectwa dojrzałości, zdjęć, deklaracji, itd.).