Nietypowa praca magisterska - jak wstawić do niej znaki specjalne?

Często problem z pisaniem pracy magisterskiej w Wordzie mają matematycy lub prawnicy. O ile narysowanie znaku paragrafu ręcznie na kartce nie jest wcale trudne, o tyle wstawienie go w Wordzie może powodować pewne trudności. A w jaki sposób wstawić do edytora znaki matematyczne? To już wyższa szkoła jazdy.

Część osób radzi sobie z tym problemem w ten sposób, że wyszukuje w internecie interesujący je znak, kopiuje go, a następnie wkleja do Worda. Rodzi to jednak pewne niebezpieczeństwa - nasza praca magisterska może nie wyglądać zbyt profesjonalnie. Przede wszystkim powoduje, że znaki specjalne w tekście są bardzo niejednolite i różnorodne - chociażby mają różny rozmiar, różne czcionki, różne style. Jak temu zaradzić? Wstawiając do pracy magisterskiej znaki specjalne.

Znak specjalny wstawia się tak naprawdę bardzo prosto. W menu "Wstawianie" wystarczy wybrać w sekcji "Symbole" menu "Symbol". W rozwijającym się menu znajdziemy najbardziej popularne i najczęściej używane znaki specjalne. Jeśli natomiast nie widzimy interesującego nas znaku, wybieramy opcję "Więcej symboli" i wybieramy ten, który interesuje nas w kontekście naszej pracy magisterskiej.

Różne symbole można przeglądać za pomocą wyboru różnych czcionek. Warto jednak pamiętać, że aby zachować jednolitość znaków specjalnych w całym tekście, powinniśmy w miarę możliwości wybierać je z tej samej grupy. Wówczas nie będą różniły się rozmiarem ani krojem.