Programowanie neurolingwistyczne pomoże zwiększyć twoją skuteczność w negocjacjach

Jak skutecznie przekonywać ludzi to działania zgodnego z naszymi interesami? Jak skłonić nabywców do kupna naszego towaru i usługi? Jak negocjować z powodzeniem? Jak zmienić myślenie ludzi o danej rzeczy, osobie, procesie, fakcie, zagadnieniu?

Na pytania odpowiedzi i praktycznie rozwiązanie daje programowanie neurolingwistyczne (neuro-linguistic programming, od którego pochodzi akronim NLP). Co to takiego? Programowanie neurolingwistyczne jest zbiorem technik komunikacji, których celem jest tworzenie i zmiana (modyfikacja) wzorców, sposobów postrzegania i myślenia przez ludzi.

NLP jest wyrazem powiązań między procesami neurologicznymi (zachodzącymi w naszym umyśle), językiem (tym co mówimy) oraz jak działamy, co robimy (planowanie, programowanie działań na podstawie pewnych schematów myślowych). Za twórców NLP uważa się Johna Grindera i Richarda Bandlera.

Programowanie neurolingwistyczne początkowo wykorzystywano jako formę psychoterapii i pracy nad sobą, samodoskonalenia się. Dopiero po kilkunastu latach odkryto inne zalety, jakie posiadają systemy NLP. Po techniki NLP sięgnęły sztaby wyborcze i spece od marketingu politycznego, trenerzy i doradcy personalni, motywatorzy, specjaliści od negocjacji. Obecnie modelowanie NLP jest standardowym narzędziem pracy firm z branży marketingowej, public relations, agencji reklamowych i osób zajmujących się kreowaniem wizerunku.