Kontrola pracy magisterskiej programem antyplagiatowym

Zadaniem uczelni wyższych jest wykształcenie fachowców w danej dziedzinie, posiadających wyższe kwalifikacje i umiejętności. Wymaga się ich na stanowiskach kierowniczych, zarządzających. Współmiernie wiążą się one z dużą odpowiedzialnością.

Studenci w trakcie nauczania powinni nabyć tak ważnych cech, których posiadanie ujawnia się już przy pisaniu pracy magisterskiej. Tak cenione solidność i rzetelność powinny cechować dobra pracę dyplomową. Część teoretyczna, rozłożona w wielu rozdziałach nie powinna budzić zastrzeżeń autorskości.

Ta sama zasada dotyczy rozdziałów poświęconych przeprowadzonym badaniom, sposobem ich realizacji i wyprowadzonym wnioskom. Praca magisterska nie może wzbudzać podejrzeń o plagiat, co wstępnie wykryje program antyplagiatowy. Operują nim uczelnie dla zwiększenia bezpieczeństwa w kierunku łamania prawa autorskiego.

Zapewne próby kopiowania całych prac, czy nawet ich fragmentów i przypisanie sobie ich autorstwa zostanie wykryte tym systemem. W odpowiedni sposób należy używać również cytatów, stwierdzeń, tez czy wypowiedzi, zaczerpniętych od innych twórców.

Stosując je, nie można zapomnieć o ich oznakowaniu i odwołaniu do źródła odpowiednim przypisem. Zbyt długie i w dużej ilości cytowania, zamieszczone w pracy magisterskiej, program antyplagiatowy może odczytać jako plagiat.